Talent
Consult
 
 
 
 
werk met mij
projecten
inspiratie
agenda
contact
 
 
close
Je bent er vroeg bij!
Het projecten onderdeel van de website wordt nog afgerond. Laat je gegevens hieronder achter om op de hoogte te blijven.

Naam:
Email:
Inspireer mij tijdens het wachten..
 

Als je vragen hebt of meer informatie wil, kun je altijd bellen/mailen.

Bevestigen

Algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van onze website en/of dienstverlening geeft u aan deze algemene voorwaarden te accepteren en na te leven.

Privacybeleid en gegevensbescherming

Talent-Consult is zich er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons en onze dienstverlening. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid uw privacy te beschermen. Dit omvat zowel vertrouwelijkheid als gegevensbescherming conform de eisen zoals deze worden gesteld aan maatschappelijk werkenden. Deze verantwoordelijkheid geldt alleen voor de website en diensten van Talent-Consult, wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy- en gegevensbescherming van andere websites en bronnen.

Talent-consult is gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2018. Deze wetgeving geeft u onder andere het recht op inzage van uw persoonlijke gegevens, het recht tot correctie van uw persoonlijke gegevens, het recht om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen en geeft u het recht uw gegevens op een portabele wijze te ontvangen. Hierbij vallen nadrukkelijk persoonlijke aantekeningen van uw coach buiten deze wetgeving. Gegevens worden bewaard conform de wettelijk verplichte bewaartermijnen.

De website Talent-Consult.nl gebruikt geen cookies of andere wijze van tracking. Hierdoor zult u op onze website ook geen melding hierover ontvangen. Via de website kan het mogelijk worden gemaakt om in te schrijven op notificaties voor nieuwe artikelen. Het is mogelijk om hiervoor op elk moment uit te schrijven via de geautomatiseerde link onderaan deze berichten.

Talent-Consult zal persoonsgegevens en persoonlijke informatie onder geen beding delen met derden. Uitzondering hierop kan uitsluitend worden gemaakt wanneer er een wettelijke plicht bestaat.

Annulering

Wanneer er sprake is van onvoorziene omstandigheden, kan het nodig zijn een afspraak voor coaching te verzetten of te annuleren. Hiervoor hebben wij uiteraard begrip. De meesten van u gaan correct om met gemaakte afspraken, dit vinden wij fijn. Het komt echter toch voor dat annuleringen op korte termijn worden doorgegeven of dat mensen helaas de afspraak vergeten. Hierdoor zijn wij genoodzaakt te werken met het doorberekenen van de volledige kosten van een sessie wanneer een afzegging korter dan 48 uur vooraf plaatsvindt.

In geval van trainingen, workshops of cursussen kan het eveneens voorkomen dat u ongepland verhinderd bent. Aanwezigheid bij cursussen is de verantwoordelijkheid van de deelnemers en in geval van annulering kan er geen aanspraak worden gemaakt op een restitutie. Een annulering van deelname voor een training, workshop of cursus kan uitsluitend tot 2 maanden vooraf kostenloos worden verwerkt. Annuleringen binnen die termijn hebben geen effect op de geldende betaalverplichtingen. Workshops hebben een minimum aantal deelnemers waarbij deze door gaat. Indien het minimum aantal deelnemers niet wordt bereikt vind restitutie van betaling plaats en wordt de deelnemer op de hoogte gesteld.

Facturering

Nadat een sessie heeft plaatsgevonden zal Talent-Consult per e-mail een factuur versturen. Onze facturen hebben een betaaltermijn van 14 dagen. De betaling dient binnen deze termijn per bank te worden voldaan.

Inschrijving voor een cursus of workshop kunnen plaatsvinden door middel van de website of per e-mail. Op het moment van inschrijving gaat direct een betalingsverplichting in. Cursusgelden of workshopkosten dienen binnen twee weken na facturering te zijn voldaan. Een factuur zal per e-mail worden verzonden en dient per bank te worden voldaan.

Aansprakelijkheid

Talent-Consult is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan eigendommen van derden of verlies van eigendommen van derden. Talent-Consult is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van ongevallen. Tijdens evenementen is de deelnemer namens zichzelf verantwoordelijk voor alle risico's. Dit omvat zowel persoonlijke eigendommen, als fysieke gezondheid. In geval van een minderjarige deelnemer is een gerechtelijk toegewezen ouder of voogd verantwoordelijk. Alle deelnemers aan evenementen zijn zelf verantwoordelijk voor hun veiligheid en dienen deze adequaat te waarborgen. Deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor een adequate verzekering. Het niet afsluiten van een dergelijke verzekering is risico van de deelnemer zelf. Talent-Consult aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor (in)directe schade aan personen en/of zaken die voort komt uit het evenement. Drank en etenswaren mogen in geen geval in glas worden genuttigd. In geval van aanwezige terreinregelementen dienen deelnemers zich hiervan op de hoogte te stellen en zich hieraan te houden.

Overmacht

In geval van overmacht behoudt Talent-Consult zich het recht voor afspraken, bijeenkomsten en evenementen te annuleren zonder opzegtermijn. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: ziekte, overlijden of onverwachte omstandigheden. Talent-Consult zal in alle gevallen trachten afspraken, bijeenkomsten of evenementen te verzetten of te herplannen.

Bij opmerkingen of vragen omtrent algemene voorwaarden kunt u met ons contact opnemen.